Om Gärdeåsen

Bostadsområdet Gärdeåsen ligger ett stenkast från Ljusdals centrum. I dag är flera föreningar verksamma i befintliga gemensamhetslokaler. Men både boende och verksamma i området önskar fler mötesplatser i utemiljön. Flera vill hitta sammanhang där det går att mötas flera generationer, och alla etniska grupper tillsammans. Och samtidigt göra Gärdesåsen till ett besöksmål för fler.

Det var i slutet på 1960-talet som flerfamiljshusen i tre plan byggdes i Gärdeåsen. Kommunen driver ett flertal verksamheter i området, bland annat ett hem för ensamkommande flyktingbarn, äldreboende och ett antal skolor. Gröna ytor och mindre skogspartier präglar ytorna mellan husen.

Konst händer

Gärdeåsen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Film från Gärdeåsen