Gärdeåsen, Ljusdal

Konstnär: kalle landegren & santiago mostyn
Kategorier:

Nya platser för möten. Mer delaktighet. Konstverket Mirakel av Santiago Mostyn stod på platsen under en månad 2017. Ett år senare ska konstverket installeras permanent som det landmärke de boende efterfrågat. Den Internationella kvinnoföreningen i området har också startat ett samarbete med serietecknaren Kalle Landegren. Samtal om vad ett mirakel kan vara har legat till grund för tankar om konst i livsmiljön. Bostadshusens trappuppgångar ska få identitet och karaktär utifrån de boendes idéer. Enligt tidsplanen ska invigning ske under 2018.

Aktuellt

Nedan hittar du aktuell information från Konst händer i Gärdeåsen:

Mirakel i Gärdeåsen

I slutet av 2016 visade Statens konstråd på önskan av civilsamhället konstnären Santiago Mostyns konstverk Mirakel i Gärdeåsen. En av de första reaktionerna från civilsamhället när verket kom på tal var tankar som vem behöver ett mirakel? Ett svar som kom spontant var – alla.

> Läs mer om när Mirakel visades i Gärdeåsen här

Konst händer

Gärdeåsen är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Film från Gärdeåsen


Alla 15 platser i Konst händer