Sökande

  • Kristianstads konsthall
  • Urbana hembygdsgården
  • Regionmuséet Kristianstad
  • Kommunala bostadsbolaget ABK

Konst händer

Gamlegården är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Följ med längs med Marmorlinjen

Se konstnärerna berätta om sitt arbete