Om Gamlegården

Bostadsområdet Gamlegården ligger nära natur och högskola i Kristianstad. En infrastrukturell satsning pågår i och kring området. Det handlar bland annat om en ny skola för 850 elever, nybyggnation av bostäder samt ett nytt badhus. Kommunen vill knyta samman det nya som växer upp med det som redan finns på platsen i dag.

Flerfamiljshusen i Gamlegården kom att byggas under 60-talet. I parkområdet mellan husen anlades allt från bollplaner till en uppvärmd badbassäng som inte längre finns kvar. Affärscentrumet med service som livsmedelsbutiker, bank och bibliotek stod klart 1970.

Konst händer

Gamlegården är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Följ med längs med Marmorlinjen

Se konstnärerna berätta om sitt arbete