Gamlegården, Kristianstad

Konstnär: anna högberg & johan tirén Kategorier: Permanent konst Ort:

På Gamlegården i Kristianstad finns två verk av konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén. Förhandlingen är en lampa i en av de privata lägenheterna. När lampan tänds i Gamlegården, tänds och släcks också en annan lampa som är placerad nära Rosenbad i Stockholm. Det andra verket, Marmorlinjen – förbinder två platser och delar ett landskap, är en 500 meter lång och tio centimeter bred linje av marmor som löper rakt igenom området. 

Verket Förhandlingen av Anna Högberg och Johan Tirén är invigt

När en anonym person på Gamlegården i Kristianstad tänder och släcker sin lampa i hemmet, tänds även en lampa i Gamlegårdens centrum och en på fasaden till Konstakademien i Stockholm, helt nära maktens centrum i Rosenbad. Verket Förhandlingen ställer frågor kring vem som har makten och avståndet från maktens centrum till dem som berörs av den i sin vardag.

> Här kan du läsa mer om hur konstnärerna tänker kring verket 

En konstnärlig utgrävning i skala 1:1

Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén har sommaren 2016 gjort en förstudie som nu ligger till grund för det skissförslag till ett permanent konstverk i området som ska tas fram. Förstudien tog avstamp i erfarenheterna av den franska konstnärens och koreografens Myriam Lefkowitz performanceverk Walk, Hands, Eyes (Gamlegården) och How can one know in such darkness som i juni 2016 utfördes på plats under Konst händers undersökningsfas.

> Läs intervjun med Anna Högberg och Johan Tirén 

Konst händer

Gamlegården är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Följ med längs med Marmorlinjen

Se konstnärerna berätta om sitt arbete


Alla 15 platser i Konst händer