Gamlegården, Kristianstad

Konstnär: anna högberg & johan tirén
Kategorier:

Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén har tillsammans med boende, bostadsbolag och kommun utforskat platsen och invånarnas vilja. Samtal om platsens värde, osynliga gränser och vem som representeras i samhället har legat till grund för två konstnärliga förslag. Det ena är en kilometerlång linje av marmor som ska löpa rakt igenom området, från skolan och ut mot Näsby fält. Det andra är en lampa i en av de privata lägenheterna. När lampan tänds i Gamlegården, tänds och släcks också en annan lampa som är placerad centralt i Stockholm. En symbol för att platserna på olika sätt hänger ihop.

Aktuellt

Nedan hittar du aktuell information från Konst händer i Gamlegården:

En konstnärlig utgrävning i skala 1:1

Konstnärerna Anna Högberg och Johan Tirén har sommaren 2016 gjort en förstudie som nu ligger till grund för det skissförslag till ett permanent konstverk i området som ska tas fram. Förstudien tog avstamp i erfarenheterna av den franska konstnärens och koreografens Myriam Lefkowitz performanceverk Walk, Hands, Eyes (Gamlegården) och How can one know in such darkness som i juni 2016 utfördes på plats under Konst händers undersökningsfas.

> Läs intervjun med Anna Högberg och Johan Tirén 

Konst händer

Gamlegården är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Se konstnärerna berätta om sitt arbete


Alla 15 platser i Konst händer