Om Disorder

Disorder är ett kollektiv startat av landskapsarkitekterna; Karin Andersson (f. 1984) och Johanna Bratel (f. 1985). Deras arbete handlar ofta om att normkritiskt granska stadsmiljöer och kartlägga demokratiska strukturer om vem som innehar makt och inflytande. De jobbar gärna aktivistiskt med visuella redskap, workshops och sociala processer för att skapa förändring och lyfta diskussionen om vad en stad är för någonting och vad den har potential till att bli.

Konst händer

Amiralsstaden är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.