Amiralsstaden, Malmö

Konstnär: saga gärde Kategorier: Stadsutveckling Ort:

I Malmö planeras det nya området Amiralsstaden, ett stort stadsomvandlingsprojekt i Rosengård och Enskifteshagen. Men vilka spår lämnas kvar när ett område förändras? En regissör, en poet och en ljuddesigner söker i ett industriområde längs en till synes ödslig tågräls. Möten och berättelser blir grunden för en konstnärlig installation och ett ljudkonstverk. Produktion av ljudverket startar under våren 2019. I ett tidigt skede undersökte även kollektivet Disorder hur lokalsamhället kunde ges inflytande och tog fram ett förslag. Genom en rad workshops ville de kartlägga platser där förändring av Amiralsstaden var möjlig.

En plats under förändring

Det tar inte många minuter att cykla från centrala Malmö till Rosengård. Ett bostadsområde som ingår i Malmö stads stadsutvecklingsprocess Amiralsstaden. Geografiskt omfattar Amiralsstaden områden som Enskifteshagen, Amiralsgatan genom Rosengård och den nya tågstationen i Rosengård.

Kommunen ville vara med Konst händer arbeta tillsammans med boende och andra aktörer för att ta vara på potentialen på plats. Flera aktörer har deltagit i projektet sedan start. Malmö stad gjorde en kartläggning hösten 2015 och bland intressenterna hittas bland andra föreningar, fastighetsägare, arkitekter och aktivister. Sökanden vill ta vara på verksamheter som redan är aktiva i området.

Regissören Saga Gärde har genomfört ett undersökande arbete på platsen. Gärde samarbetar med poeten Athena Farrokhzad och ljuddesignern David Gülich för ett kommande ljudkonstverk. Kollektivet Disorder tog tidigare fram ett workshop-baserat förslag där de ville kartlägga förändringsbara platser i Amiralsstaden. Men förslaget har inte tagits vidare inom Malmö stad.

Konst händer

Amiralsstaden är en del av regeringssatsningen Konst händer

Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.


Alla 15 platser i Konst händer