Om Kungsmarken

En halvmil norr om centrala Karlskrona ligger bostadsområdet Kungsmarken. Det är en del av Mellanstaden där även områden som Marieberg och Gullaberg ingår. I Kungsmarken är gemenskapen stark. Många invånare upplever det dock som otryggt att ta sig till platser som biblioteket, skolan eller idrottshallen under kvällstid. Så gott som all service och kommunal verksamhet ligger utanför bostadsområdet rent geografiskt.

Kungsmarkens första flerfamiljshus byggdes i slutet på 1960-talet. Husen ligger på en höjd, har bilfria gårdar och ringas in av ett skogsområde.

Mellanstadens Folkets hus och park har som mål att forma en plats för möten, kultur och fest i Kungsmarken. Initiativet kommer från både föreningar och privatpersoner. Föreningen har ett nära samarbete med bostadsbolaget Karlskronahem, Karlskrona kommun, Hyresgästföreningen och föreningar och boende i Kungsmarken. ABF finns representerat i styrelsen. Folkets Hus och Parkers riksorganisation stöttar även projektet.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.