Om Johanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst (f. 1973) är baserad i Stockholm. Genom konst påverkar och tänker hon på relationerna som uppstår då vardagsliv möter politiska och sociala system. Hon är särskilt upptagen av hur dessa möten synliggörs i språk, föremål, ytor och platser och hur de i sin tur bidrar till förändrade relationer. Gustafsson Fürst är representerad av Galleri Belenius. 2017 fick hon Moderna Museets vänners Skulpturpris. Hennes senaste utställningar inkluderar Consonni (ES), Kalmar Konsthall (SE), Moderna museet (Stockholm) och RIBOCA, Riga Biennalen 2018 (LV).

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.