Ett cirkulärt fönster, tre meter i diameter, med digitaltryckt, laminerat glas. Motivet är en kokard, prisrosett. Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten, Kokard, 2014.

Kokard

För Fortifikationsverkets nya ridhus på K1 i Stockholm, en byggnad som framförallt nyttjas av försvarsmakten, beridna högvakten och polisrytteriet, har konstnärerna Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten utformat två runda fönster i digitaltryckt, laminerat glas.

Fönstren är belägna väl synliga högt upp mitt på vardera gaveln och mäter vardera tre meter i diameter. De är utformade så att de speglar verksamheten i byggnaden, dressyr, tävlingar och uppvisning med ridhästar.

På kvällen, när ridhuset är upplyst invändigt, blir fallet det omvända; utifrån glöder fönstren som juveler i den mörka fasaden.

Varje fönster har fått motivet av en kokard, en prisrosett.
Kokarden är en form av medalj av veckat tyg med rund mittknapp som förekommer i olika former av tävlingar, bl.a. hästsport. Kokarder förekommer också inom det militära området.Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten har tidigare arbetat med militära utmärkelser i form av installationer med mönster inspirerade av krigsmedaljer, medaljer som för konstnärerna symboliserar det mörka bakom det vackra, hur något som blänker och glimmar kan bära på traumatiska minnen och upplevelser.För Aaro och Fahlsten har det varit viktigt att få ett levande uttryck i kokardernas färger och därför har man valt att måla motiven i fullskaliga akvareller som sedan överförts digitalt. En lek med skalan där litet blir stort och handlingen, det tidsödande måleriet, blir en del av verket.Ett syfte med uppdraget var att dämpa det infallande ljuset så att solreflexer som kan verka störande för hästarna elimineras, men det är också ljuset som konstnärerna tagit i sin tjänst för att under dagtid låta fönstren lysa upp byggnadens vita insida med skimrande färger. På kvällen, när ridhuset är upplyst invändigt, blir fallet det omvända; utifrån glöder fönstren som juveler i den mörka fasaden.

Peter Lundström

Hitta till konstverket

Stockholm, Våren 2014
Lidingövägen 28, 115 41 Stockholm