Glasskivor i en fontän, som skiftar i ett spektrum mellan lila, rosa, gult och grönt. Torbjörn Johansson, Källan Är, 2014

Källan är

Installationen Källan Är av Torbjörn Johansson, som möter oss på entrétorget framför Camus USÖ, består av fyra monumentala, folierade glasskivor som genom sin rörelse samspelar med en vattenfontän. När glasskivorna långsamt vrider sig bryter folien det infallande ljuset på olika sätt och skapar ett föränderligt färgspektrum. Genom glasens transparens, reflektioner och speglingar ser vi platsen i ständigt nya färger.

Färgens fysikaliska egenskaper är centrala i Torbjörn Johanssons konst. Ett exempel på detta är hans arbete med filmer där han genom att låta färg droppa och rinna undersöker färgens tröghet. Under lång tid har Johansson utvecklat verk där färgfolier på glas blir en väg att skapa färgspel. Han vill utvidga vår erfarenhet av färg som materialitet, medium och upplevelse. Här befinner sig Torbjörn Johanssons konstnärskap i dialog med 1970- talets konströrelse Light and Space movement med bland andra James Turell och Robert Irwin och samtida konstnärer som till exempel Olafur Eliasson.

Källan Är följer och förstärker naturens eget språk. Fontänen är programmerad att slumpmässigt spruta vatten och denna oregelbundenhet påverkar färgspelet. På samma sätt skiftar solens vandring över himlen med årstider och väder. Sammantaget skapar de här olika delarna en helhet där tid, ljus, material, reflektioner, rörelse och flöde samverkar till ett mångskiftande uttryck i ständig förändring.

Peter Hagdahl

Under Arbete, Örebro 2013

Källan Är består av tre delar, källan, rännilen och tre segel i laminerat glas. Bilder från transport, montering och test av programmeringen för vattnet.

Hitta till konstverket

Medicinska biblioteket, Örebro, Våren 2014
Södra Grev Rosengatan 30, 703 62 Örebro, Sverige