Julian

Konstnär: xavier veilhan Kategorier: Permanent konst

En knallgul, fyra meter lång man i lätt kontrapost står och blickar ut över start- och landningsbanorna på Ronneby flygplats. Universell, objektiv och utan detaljer undviker formspråket avläsning och blir till en arketyp för hjälten. Skulpturen Julian är skapad av den franske konstnären Xavier Veilhan för den beredskapsbyggnad inom Blekinge flygflottilj (F17) som ansvarar för områdets räddnings- och fälthållningstjänst. Här är den militära personalen rustad att agera vid större olyckor på flygplatsen eller i dess omgivning.

Veilhan är internationellt känd för sitt mångsidiga konstnärskap där ett intresse för mekanik, tid och teknologi dominerar medan konstarterna växlar. En återkommande frågeställning rör perception: Vad ser vi egentligen och på vilket sätt? På Blekinge flygflottilj aktualiserar Julian frågor om att vara synlig eller att vara dold, att vara hjälte eller vanlig människa, samt hur vi i en tid med fokus på individualism och självständighet ändå i kritiska situationer vill ha ett fungerande kollektiv att luta oss emot.

Det pixlade draget hos Julian har en likhet med militärt kamouflagemönster som skall möjliggöra att soldaten smälter in i omgivningen. Men till skillnad mot kamouflagetygerna sticker skulpturen ut med sin skarpa och artificiella kulör. På ryggen avtecknar sig ett zick-zack mönster som associerar till hjältens dolda krafter som hos Stålmannen eller Harry Potter. Här har vi drömmen om den räddande hjälten, klassisk i äventyrsberättelser och idag reproducerad såväl i böcker som i film och dataspel. Från att i huvudsak arbetat med metall som höjer det högteknologiska uttrycket har Veilhan valt att göra Julian i glasfiberarmerad plast. Ytan framträder som skrovlig och förskjuter idealbilden när associationer kan gå till celluliter hos en åldrande hud. Idén om det idealiserade jaget luckras så upp av skulpturens framträdande på samma sätt som dagsljuset luckrar upp skulpturens kanter när ljuset speglas i materialets glans och rör sig över ytan på skulpturens fassetter.

Julian:s hållning för tankarna till den position som med militära termer kallas för ”manöver”. Lystringsgrad i det militära innebär att den underordnade med sin kroppsställning visar i vilken omfattning ett budskap tas emot. Den högsta lystringsgraden är ”givakt”, ”manöver” nästa steg på skalan. Disciplin och laganda är viktiga frågor inom det militära och i synnerhet här vid beredskapsstationen. Om en katastrof inträffar har staben 20 sekunder på sig att sitta i fordonen utanför byggnaden, i färd mot ett haveri. Det skall inte ta mer än 90 sekunder från att larmet går till att arbetsstyrkan är vid banornas ändar i båda riktningarna. Varje individ måste vid en utryckning exakt veta vad som skall göras och lyda order. I sådana stunder finns inte tid för ifrågasättande eller diskussion. Julian aktiverar den mångbottnade diskussion som pågått i Västerlandet det senaste seklet av tänkare som t.ex. Judith Butler, Michel Foucault och Max Weber och som problematiserar individens förhållande till samhälle, maktrelationer mellan människor samt självpåtagen kontroll. I ett demokratiskt samhälle är det särskilt intressant varför enskilda individer finner sig i social kontroll, disciplin eller över- och underordning. Handlar det om rädsla, hot, belöning eller en osjälvisk strävan mot ett kollektivt gott? Frågan är svår att svara på och sällan entydig. Med Julian för Kallinges beredskapsbyggnad förblir denna diskussion levande och komplex i hjärtat av samhällskroppen.

Xavier Veilhan, född 1963, lever och arbetar i Paris, Frankrike.

Lotta Mossum, curator

Under Arbete

Skulpturen Julian transporteras från Frankrike till Sverige och Blekinge Flygflottilj, F 17 Kallinge.