Om Lindängen

Bostadsområdet Lindängen ligger strax söder om centrala Malmö och består främst av flerfamiljshus byggda på 1970-talet. Arkitekturen i centrum präglas av låga tegelbyggnader. Området är (2018) ett så kallat utvecklingsområde inom Malmö stad, där många bostäder,  mötesplatser och ett nytt centrum ska byggas.

Det finns en rad aktiva aktörer. Boendenätverket Gatukraft Lindängen har ett etablerat samarbete med Rädda barnen, Röda korset, Fastighetsägarna i Lindängen, Lindängensbiblioteket, Malmö stad och Allaktivietetshuset.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.