Om Konst händer Råslätt

Bostadsområdet Råslätt ligger strax söder om centrala Jönköping och är uppdelat i två delar med centrum i mitten. Flerfamiljshusen har sex till åtta våningar och stod klara i början av 70-talet. Gröna ytor och bilfria gator präglar området.

Verksamheter och föreningslivet i Råslätt omfattar bland andra; Familjecentralen, Stadsgårdens ungdomsverksamhet, Underground/RFG, Råslätt Sportklubb, Somaliska Föreningen, Mix Dancers, Unga Örnar Råslätt och studiecirklar i samarbete med ABF. Kommunala bostadsbolaget Vätterhem är en aktiv aktör i Råslätt.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.