Om Johanna Billing

Johanna Billing föddes i Jönköping 1973, utbildade sig på Konstfack och bor och verkar i Stockholm. Hon har deltagit i många internationella utställningar, som Documenta, Venedigbiennalen och Istanbulbiennalen, och ställt ut separat på viktiga institutioner som Moderna museet och P.S. 1 i New York.

Johanna Billings konceptuellt orienterade videokonst rör sig ofta kring musik och populärkultur, och äger rum i en skärningspunkt mellan det individuella och det kollektiva. Identitet och socialt undersökande processer är återkommande teman i Billings iscensatta tolkning av verkligheten.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.