I ett utrymme med glasväggar och stengolv ligger en glasplatta med utspritt kolpulver. I kolets svärta syns de vita spåren av elektricitetens framfart. Nina Canell, Impulse Slight (100 000 Volt)

Impulse slight (1 000 000 volt)

Kolpulvret från kopiatorns patroner ligger finfördelat kring den punkt som i några mikrosekunder elektrifierats av en 1 miljon volt. I skivans yta skapas ett slags rotsystem av elektricitetens framfart och kolets förflyttningar.

I Nina Canells skulpturer finns ofta frågor om spår, överföringar och trans-formationer. Det kan vara en överföring från immaterialitet till materia, från en materialitet till en annan eller ett spår av ett passerat skeende. Dessa överföringar och transformationer framträder i allt från spåret av människans tanke i ett tuggat tuggummi till frånvaron av en klockas klang i ett vakuum. Processen är del av resultatet, likt det material som leder strömmen.

Elektricitetens avtryck kan liknas vid en tankebana, där associationer föder nya associationer och en idévärld tar form.

Impulse Slight 1 000 000 Volt är skapat speciellt för Kungliga biblioteket i Stockholm och är placerat på bottenvåningen i Annexet, nedanför den långa trappa som leder till den djupaste punkt på biblioteket en utomstående besökare kan nå, trots att byggnaden fortsätter ytterligare 40 meter ned. Bibliotekets samling har sina rötter i dessa magasin och dess 350 år gamla tradition.

Elektricitetens avtryck kan liknas vid en tankebana, där associationer föder nya associationer och en idévärld tar form. Varje liten förgrening kan representera en påbörjad tanke, men liksom trycksakerna i arkivet inlemmas  de i en helhet – den enskilda tanken blir del av en gemensam historia.

Verket upprättar en allegorisk relation till Kungliga bibliotekets praktik av insamlande och arkiverande, där tidsperspektivet kan ses som ständig stötesten. Den enorma tidsrymd som omsluter biblioteket kan sättas i relation till urladdningens korta ögonblick.

Rebecka Thor

INVIGNING

STOCKHOLM 22 maj 2013 Nina Canells konstverk Impulse Slight (1 000 000 Volt) är ett blixtnedslag på en miljon Volt, som nu har hamnat i Kungliga bibliotekets nya annex bland de ovärderliga publikationer som samlats där sedan 1661.

Verket  invigdes den 22 maj på Kungliga biblioteket.

UNDER ARBETE

Den kraftiga urladdningen framkallades av konstnären Nina Canell, med hjälp av elektricitetsforskaren Mahbubur Rahman,  i Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Dess avtryck har infogats i polyamid och kol och nedsänkts i nationalbibliotekets golv.

Impulse Slight (1 000 000 Volt) är en del av Nina Canells utforskande av bl.a. naturfenomen och materiella skiftningar som elektricitet och kemiska reaktioner.

Hitta till konstverket

Kungliga biblioteket, Annexet Stockholm Våren 2013
Kungliga biblioteket,Humlegården, Stockholm