Hitta hit

Röda sten 1

Curators

Elvira Dyangani Ose/GIBCA 2015 i samarbete med Edi Muka/Statens konstrå

Loulou Cherinet (f. 1970) är född i Göteborg och har de senaste tjugo åren pendlat mellan Stockholm och Addis Ababa för både boende och arbete. I de två städerna har hon också fått sin utbildning, vid Addis Ababa University School of Fine Art & Design och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Cherinet arbetar med rörlig bild i storskaliga rumsliga gestaltningar som på olika sätt iscensätter dialog och berättande. Hennes filmskapande ansluter till en post-dokumentär tradition där filmen utgör ett verktyg för att pröva teser och varsebli verkligheter.

I sitt konstnärskap undersöker Cherinet hur abstrakta begrepp i samtida politisk retorik tränger in i vår fysiska och sociala vardag och hur språket inverkar på våra beteenden, miljöer och tingen omkring oss.

Cherinet har haft en rad separatutställningar i internationella sammanhang och deltagit i många grupputställningar, så som Manifesta 8, Momentum 7, Africa Remix och biennaler i Sidney, Sao Paulo och Venedig.

Cherinet tillträder som professor på Konstfack i Stockholm i augusti 2015. Hennes konst finns representerad i samlingarna på Moderna Museet i Stockholm och Sindika Dokolo, African Collection of Contemporary Art.