How/Gibca

Konstnär: santiago cirugeda & loulou cherinet Kategorier: Tillfällig konst

HoW (House of Words) består av två delar: En arkitektonisk struktur, en tillfällig paviljong, som utarbetats av arkitekten och aktivisten Santiago Cirugeda. Byggnaden har uppförts av ett sjuttiotal volontärer i en gemensam process. HoW är också en ritual, ett format för rundabordssamtal där varje samtal filmas, och har formgivits av konstnären Loulou Cherinet. Grupper kan anmäla sitt intresse för att använda formatet i egna samtal i HoW. Se kontaktinfo nedan.

 

Hitta hit

Röda sten 1

Curators

Elvira Dyangani Ose/GIBCA 2015 i samarbete med Edi Muka/Statens konstrå

Loulou Cherinet – 
Konstnär

Cherinet arbetar med rörlig bild som på olika sätt iscensätter dialog och berättande. Utgångspunkten är hennes intresse för så kallade talhandlingar och språkets performativitet – hur våra ord och det vi uttrycker i tal påverkar och formar tillvaron.

I HoW har hon utarbetat en ritual för rundabordssamtal: Sju till åtta deltagare samlas kring en middag, en filmkamera snurrar sakta på bordet och en värd ser till att alla gäster kommer till tals. Riktlinjerna kan användas av alla som vill utnyttja HoW som samtals- och mötesplats under biennalen. Varje samtal klipps och görs tillgängligt på Youtube och Vimeo. Både Cherinet och andra bjuder in olika grupper till samtal.

Cherinets middagsgäster samtalar på temat ”utanförskap”. I arbetet med HoWhar hon iakttagit hur begreppet – som hårdlanserades i det politiska språket inför valet 2006 som en ersättning för ordet ”segregation” – omfamnas av svenska medier för att beskriva allt fler kategorier av människor i samhället. Hennes deltagare ingår i de grupper som medierna, under de senaste tio åren, definierat som personer ”i utanförskap”, eller som ”riskerar att hamna i utanförskap”.  Varje gäst har ombetts av Cherinet att ta med sig en berättelse om en person som de själva anser tillhöra, eller leva i, ett ”innanförskap”.

Bjud in till ett eget samtal eller händelse i HoW
Du som är intresserad av att bjuda in en grupp personer till ett samtal, eller har en idé om något som kan genomföras i HoW, är välkommen att kontakta HoW:skoordinator:
Michelle Boynton
how@gibca.se
031-120846.

Santiago Cirugeda – Arkitekt

Cirugeda och hans arkitektkontor Recetas Urbanas i Sevilla utvecklar modeller för att förbättra och förnya urbana miljöer. De utgår från människans behov, arbetar med handfasta metoder och har en lika djärv som pragmatisk inställning till arkitektur och stadsplanering.

Paviljongen HoW är direkt ansluten till huskroppen Röda Sten konsthall – som en parasit, protes eller kanske utväxt. Byggmaterialet kommer dels från ett par av Cirugedas tidigare internationella projekt, dels från Göteborgs återvinningsstationer.

HoW har uppförts i en gemensam process, där över sjuttio personer svarade på en öppen inbjudan om att delta. I ett systematiskt lagarbete under fyra veckor har deltagarna lärt av varandra, jobbat fram byggnadens form och funktioner och tillsammans löst praktiska problem. Metoden är ”self-building” och används av Cirugeda i en rad olika byggprojekt, bland annat i utvecklingen av billiga och bra bostäder för låginkomsttagare i Spanien och i Latinamerika.

A 100 Stools

Ett hundra träpallar står staplade i House of Words i väntan på att middagsgäster och publik ska använda dem. Det är konstnären Serge Alain Nitekegas verk a 100 stools. Nitegeka tog fram pallarna efter sina egna erfarenheter som asylsökande vid migrationscentret i Pretoria i Sydafrika år 2011. Han ville med pallarna återskapa någon form av självrespekt och gästfrihet för migranterna och samtidigt bjuda in representanter för lokala myndigheter till dialog. I HoW blir pallarna viktiga för att säkra att deltagarna utgår från samma nivå i samtalen.

HoW ansluter till årets tema för GIBCA, A Story Within A Story, där biennalens curator Elvira Dyangani Ose lyfter fram verk av konstnärer som vidgar tolkningen av vår historia och historieskrivning:“Med inspiration från antropologen Michel-Rolph Trouillots idéer om ‘otänkbar’ historia kommer GIBCA att utforska hur olika maktsystem har använt glömska och tystnad som politisk strategi.”

House of Words (HoW) är ett arkitektur- och processbaserat konstverk av arkitekten Santiago Cirugeda och konstnären Loulou Cherinet och en samproduktion av Statens konstråd och Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA). Titeln refererar till den typ av traditionella mötesplatser som är vanliga i flera afrikanska samhällen. I HoW visas även ett verk av konstnären Serge Alain Nitekega … a 100 stools.

HoWs curatorer: Elvira Dyangani Ose, curator för GIBCA, i samarbete med Edi Muka, curator på Statens konstråd.