Kvinnor som rör sig längs kanten av, och speglas i, en pool framför krukväxter och stora fönster.

Hammarkullen, Göteborg

Ett nedläggningshotat badhus, Hammarbadet, i Hammarkullen räddades. Det upplevdes som en frizon av en grupp kvinnor boende i området, en plats för att tala ostört och umgås. Nu ska inomhusmiljön renoveras och gruppen engageras i processen. De boende har sedan 2016 samarbetat med den spanska konstnären Maider López och haft en dialog om badhusets betydelse. Balansen mellan det privata och det offentliga, det intima och det öppna, har legat till grund för ett förslag på en konstnärlig installation av växter i tak och på bänkar.

Om Hammarkullen

Ett viktigt badhus

Några hållplatser från ändstationen Angered i Göteborg ligger Hammarkullen, stadens enda spårvagnshållplats under jord. Bostadsområdet byggdes (1968–1970) som ett led i miljonprogramssatsningarna och har idag drygt 8 000 invånare. Invid torget ligger Hammarbadet, ett populärt besöksmål inte minst för många kvinnor i området. För en tid sedan hotades det med nedläggning. Men räddades efter protester från de boende. Flera kommunala aktörer ville involvera invånarna i renoveringsarbetet.

Sedan 2016 har ett samarbete pågått mellan den spanska konstnären Maider Lópezoch den grupp kvinnor som engagerat sig i badet. Genom workshops och dialog har ett konstnärligt förslag tagits fram. Arkitekter, tjänstemän och konstnärer har jobbat sida vid sida för att hitta kreativa lösningar i en regelstyrd badhusmiljö.

Förslaget tar vara på kvinnornas berättelser om badet som en viktig del av deras vardagsliv. En fristad. Krukväxter likt de vi har i våra köksfönster och hemmamiljöer ska installeras i tak och på bänkar. De ska även vara flyttbara. Besökare ska kunna stänga till och låta lövverket skymma delar av badhusets panoramafönster eller öppna upp mot skogen utanför. Invigning sker under 2019.

Om platsen Hammarkullen

Norr om centrala Göteborg ligger bostadsområdet Hammarkullen. För två år sedan hotades det lokala badhuset Hammarbadet av nedläggning. Men förslaget mötte stark kritik, bland annat från en lokal grupp kvinnor. Badet var en plats där de kunde mötas på egna villkor, där de kunde tala ostört, återhämta sig och uttrycka sina drömmar. Badet räddades och ska renoveras. Enligt tidsplanen ska renoveringen av badhuset vara klar vid årsskiftet 2018/2019.

Hammarbadet ligger i Hammarkullens centrum. Områdets många flerfamiljshus byggdes i slutet av 1960-talet och omgärdas av grönområden. 1972 invigdes Hammarkullens spårvägsstation.

Fem frågor till Maider López

Maider López är spansk konstnär och arbetar ofta situationsbaserat där en kollektiv händelse står i fokus. I Hammarkullen har hon samarbetat med en grupp kvinnor kring deras lokala badhus Hammarbadet. Badet har räddats från rivningshot efter stora protester på plats och nu har konstnär och lokalsamhälle samarbetat med arkitekter och tjänstemän kring en konstnärlig gestaltning som har växt fram under renoveringen av badhuset.

Berätta om verket?
– Konstverket är en installation av flyttbara växter i en simhall, en länk mellan hemmets vardag, skogen i området och själva badhuset. Växterna kan flyttas och blir en interaktiv del av interiören. Konstverket är skapat för badhusets sammanhang; både det fysiska utrymmet med de omgivande fönstren, och upplevelsen av platsen genom den grupp kvinnor jag har samarbetat med. För de är simhallen ett andra hem. Konstverket förstärker platsens identitet och ger besökarna möjlighet att skapa intimitet, förändra förhållandena och forma rumsligheten.

Hur föddes idén?
– Jag besökte platsen många gånger. Gruppen av kvinnor som jag samarbetade med berättade om deras erfarenheter och hur de känner sig och rör sig i badhuset. Jag pratade också med de som arbetar med att renovera och driva badhuset och gjorde research på hur ni i Sverige ser på simning. För att understryka den hemmakänsla som kvinnorna hade av platsen, så kom idén om ett stort antal flyttbara krukväxter. Jag ville skapa en lite skruvad miljö, som gör skogen utanför närvarande och samtidigt säger någonting om den transparens som finns i byggnaden.

Hur har ni arbetat?
– Först gjorde jag research. Jag hade en tät dialog med alla samarbetsparter där jag försökte göra mig en bild av badhusets kontext. Sedan tog jag fram ett konstnärligt förslag, som skulle godkännas av ägarna, de som arbetar med badhuset, gruppen av kvinnor och Statens konstråd. Det handlade hela tiden om att lyssna och hitta lösningar, en normal process i ett projekt där många medverkar och där konstverket ska bli del av en offentlig och välanvänd plats.

Vilka var de största utmaningarna?
– En av de största utmaningarna var hur jag skulle få input från alla inblandade, utan att det skulle påverka min integritet, eller konstens kvalitet. Men eftersom det handlar om en riktig offentlig plats måste jag vara flexibel och hitta lösningar för att det ska funka. Att placera 150 krukväxter bredvid en pool är inte praktiskt, och det finns en uppsjö av regler man måste anpassa sig till.

Vad är ditt råd till någon som ska göra ett liknande projekt?
– Jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna på alla parter. I det här fallet var det gruppen av kvinnor, arkitekterna, ägarna och arbetarna. Samla deras tankar och idéer. Använd dem sedan på ditt eget sätt.

Text: Elias Arvidsson

Röster från civilsamhället

Jessica Karlsson Fridén, enhetschef på Hammarbadet

Vad tänker du att Konst händer, Hammarkullen ska leda till?
– Jag tror det här projektet kan skapa en annan bild av Hammarkullen än den många är vana vid i dag. Hammarkullen hamnar ofta i et negativt sammanhang. Det här blir en motpol och en positiv anledning att åka hit från andra delar av Göteborg. Det kommer nog också locka människor som inte tränar regelbundet, de som kommer hit för att se Maider López konstverk som sedan får upp ögonen för badhuset.

Hur har det varit att jobba med Maider López?
– Jag kan tycka att konst ofta är svårt. Men när Maider López berättade kändes det som att jag förstod. Det var jätteroligt. Hon visade konstfilmer och olika konstsituationer. Det fick mig att tänka på hur badhuset skulle kunna vara en del av en större konstnärlig upplevelse. När badgäster ligger i vattnet, flyter och tittar på växterna och installationen kommer de uppleva någonting som kan vara ganska fantastiskt.

Vad tillför en konstnär?
– En konstnär är friare i tanken. Arkitekterna som har ritat inför renoveringen av Hammarbadet har också en konstnärlig idé men de är mycket mer styrda av regler. Konstnären har möjlighet att ta vara på något annat och skapa en egen liten värld här i badhuset.

Vad hoppas du att konsten ska göra med badhuset?
– Det blir en för badgästerna speciell miljö som bidrar till badhuset som en social plats. Konstverket blir något att samlas kring. Vissa människor är ensamma och att prata kring krukorna och växterna kan leda till värdefulla möten. Både för de som kommer för att träna och de som kommer för att träffa nya människor.

Sökande

  • Göteborg stad
  • Kommunala fastighetsbolaget Göteborgslokaler
Intervju med kvinnorna bakom projektet. I Hammarkullen räddade en grupp kvinnor badhuset från att rivas. Badhuset är för dem en plats där de kan träffas och umgås i ett fredat rum, och det var viktigt att den känslan finns kvar efter renoveringen. Hör deras tankar om badhuset och den konstnärliga gestaltningen.
Se det färdiga verket Moving plants

Konst händer

HAMMARKULLEN ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER
Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Hitta till konstverket

Hammarbadet, Hammarkulletorget, Angered, Sverige