Samverkan

I alla 13 projekt inom ramen för uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer gällde att pröva olika samarbetsformer för hur offentliga miljöer kan gestaltas. Lyhördhet och tydlig kommunikation identifierades som en grund för framgång. Se nedan en lista över medverkande.

Statens konstråd kom in i projektet efter PARK LEK I då kommunen skjutit fram planprocessen och ville utforska nya metoder för medborgardialoger. Att involvera en konstnär blev intressant för att få fram en plan som skulle överensstämma bättre med bland annat de boendes önskemål.

Stadsarkitekten vid Sundbybergs stad var projektledare för PARK LEK II. Hon säkrade på så sätt projektets otraditionella ”open end”-struktur samt kontaktytan till och medverkan av kommunens interna och externa gestaltningskompetenser.

Konstnärens metod fick stöd av kommunens politiker och byggherregruppen, som består av det kommunala bostadsföretaget Fastighets AB Förvaltaren, Riksbyggen, Folkhem, Veidekke, Skanska, JM och HSB. Byggherregruppen stod för genomförandet av de förtätningsprojekt som processen genererar. Detta är i linje med vad den fördjupade översiktsplanen förutsatte och i enlighet med ramavtalet från 2005. Byggherregruppen deltog därför också aktivt i de fokusgrupper som rörde den fysiska miljön. Dessutom deltog representanter från Fastighets AB Förvaltaren aktivt i PARK LEK:s lokala arbete i Hallonbergen och Ör.

I den andra delprocessen, PARK LEK PARLAMENT (från 2013), deltog förutom konstnären arkitekt Marie Cathrine Trabut Jørgensen. Projektsekretariatet bestod av stadsplanerarna Lisa Brattström, Helena Dunberg och Nina Lindfors från Sundbybergs stad.

Samverkanspart/beställare: Sundbybergs stad
Projektledare: Karin Milles (stadsarkitekt, Sundbybergs stad)
Gestaltningskompetens: Kerstin Bergendal (konstnär)
Statens konstråds konsult: Peter Hagdahl

I projektet medverkade också bland andra Lena Boman (chef Förvaltning & marknad, Fastighets AB Förvaltaren), Urban Holm (chef Fastighetsavdelningen, Fastighets AB Förvaltarens representant i byggherregruppen), Göran Langer (förvaltningschef, stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbybergs stad), Arne Olsson (vd, Folkhem), Annett Sand (vd, Fastighets AB Förvaltaren), Karin Sandsted (kulturassistent, Sundbybergs stad), Louise Schlyter (enhetschef Kultur, Sundbybergs stad), Helena Selder (konst- intendent/curator, Marabouparken), Elisabeth Ståhle (förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen, Sundbybergs stad), Yvonne Söderberg (trädgårdsmästare, Sundbybergs stad)