Om Kerstin Bergendal

Som fristående konstnär hade Kerstin Bergendal i många år genomfört konstnärliga interventioner i samband med gestaltning av offentliga miljöer och nya urbana rum. Hennes metod bygger på lång tids närvaro och personliga samtal, ofta med hundratals boende och andra aktörer i området.