Om Lina Sofia Lundin

Lina Sofia Lundin, f. 1984, är baserad i Falun och arbetar i gränslandet mellan konst och pedagogik. Det tar sig ofta form i ett hållbarhetsundersökande och deltagarbaserade processer med utgångspunkt i det textila skapandet. Med färg från naturen skapar hon rum för utbyten av erfarenhet såväl hantverksmässigt som mänskligt. Hon undersöker hur redan existerande textil kunskap kan möta nyvunna upptäckter och manifestera ett mer hållbart förhållningssätt till material liksom människor emellan.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.