Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna

Curators

Markus Aerni, Boel Hellman/Happyspace

Om platsen

Den omfattande underjordsbrytningen i gruvverksamheten kring Kiruna orsakar rörelser och sättningar i marken. Deformationer på marknivå kommer gradvis att röra sig mot Kirunas centrum, som därför måste flyttas.

Det område som vid tiden för det här projektet låg närmast gruvan – med bland annat bostadsområdet Ullspiran och flera symbolbyggnader med högt kulturhistoriskt värde som Kiruna stadshus, Bolagshotellet, arbetarbostäderna Bläckhornen och Hjalmar Lundbohmsgården – skulle påverkas och behövde successivt flyttas eller rivas.

En ny stadspark, Gruvstadsparken, skulle skilja gruvan från staden, i gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara, där en av världens största sammanhängande järnmalmsfyndigheter finns.

Omvandlingen av Kiruna rev bokstavligen upp stora fysiska och mentala sår i staden och hos medborgarna. Den känslig process handlade om mycket mer än den fysiska miljöns omvandling. Som vid många andra storskaliga stadsomvandlingar var utmaningen att forma den framtida staden med förståelse för dess historia, att länka samman nytt med gammalt. I förlängningen handlade det om att skapa ett framtida Kiruna som kännetecknas av långsiktigt goda och hållbara livsmiljöer.

Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna