Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna

Curators

Markus Aerni, Boel Hellman/Happyspace

Om konstnärerna

Arkitekterna Markus Aerni och Boel Hellman från arkitektbyrån Happyspace fick uppdraget att utveckla ett förslag till hur gränsen mellan gruvan och parken skulle kunna gestaltas. De tre konstnärerna Sofia Sundberg, Karl Tuikkanen och Ingo Vetter fick i uppdrag att gemensamt utveckla ett gestaltningsförslag för övriga tre teman (”Identitetsskapande”, ”Historiska spår” och ”Förändring”).

Gränsområdet mellan Kiruna stad och LKAB:s gruva i Kirunavaara

Kirunavaara, 981 99, Kiruna