Gruvstadsparken

Flytten av stora delar av Kiruna är nu inledd. De första husen, närmast gruvan avvecklades under våren 2015. I samband med det startade också anläggningen av den konstnärliga gestaltningen.