Lea Porsagers (f. 1981, Frederikssund, Danmark) konstnärliga praktik väver samman fabulering och spekulation med ett antal olika medier som film, skulptur, fotografi och text. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori.

Porsager tog sin masterexamen i Fri konst från Kungliga Danska Konstakademin och Städelschule i Frankfurt am Main 2010. Hon är sedan 2015 anställd som doktorand på Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet.

Lea Porsager har haft flera separatutställningar både i Danmark och internationellt. Hon har även medverkat i grupputställningar som Broken Symmetries på FACT i Liverpool (2018), Istanbulbiennalen (2015) och dOCUMENTA 13 i Kassel (2012).

Information om att lämna samtycke

- Till att inkludera namn.

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Information om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn finns här och på Statens fastighetsverk.

Inlämnat idéförslag

Observera att idéförslaget förändras efter platsens förutsättningar och i fortsatt dialog med experter, anhöriga och efterlevande.