Om Liva Isakson Lundin

Liva Isakson Lundin (f. -90) undersöker i sitt konstnärskap rent fysiskt var gränsen går för det möjliga. Hon har snabbt gjort sig känd för stora och dramatiska rumsliga installationer där balans, bristningsgräns och brytpunkt är begrepp som blir fysiskt påtagliga och närvarande i rummet.

Hennes intresse för materialens gränser började under tiden på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2014–2016) då hon upptäckte att själva hanterandet av materialen blev mer intressant för henne än vad hon skulle kunna åstadkomma med dem.

Materialen gummi, stål och glas återkommer i många av hennes verk – material som genom installationerna aktiveras och blottar sina egenskaper; att töja, spänna och tynga.

2017 visade hon det uppmärksammade verket To Hold Sway på Galleri Wetterling i Stockholm; en rumslig installation av många meter bandstål som fyllde luftrummet i ett stort rum, böjt och spänt och endast upphängt i tunna linor.
2018 erhöll Liva Isakson Lundin Bonnier Dahlins stiftelses stipendium för unga konstnärer.
Våren 2020 visades To Hold Sway på konstmässan The Armory Show i New York.