Del av skulptural pelare med tre tjocka böcker, en blå, en svart och en röd. Ovanför något som liknar en grön läslampa, som sticker ut ur sidan av ett litet skåp. Daniel Jensen, Fundamentet (2012)

Fundamentet

Likt en modern totempåle står den där, Daniel Jensens verk Fundamentet, sju meter hög, precis framför Arkivcentrum Syd i Lund som ett stöd för taket över dess entré. Pelarens utseende har inspirerats av hur det ser ut inne i arkivet där tonvis av böcker, lådor och papprullar är uppdelade i stränga system.

Skulpturens beståndsdelar är gjutna i polyester i utseendet av just böcker, kartonger och papprullar som tillsammans med andra komponenter såsom en trädstam, en svamp och andra figurer bildar en sorts bärande stapel tillsammans.

En av människofigurerna bär en så kallad pipkrage vilken användes under renässansen och därmed är associationsledet kort till just den tid då grundtanken till hur dagens arkiv är utformade föddes. Det var under renässansen man återupptäckte de antika skrifterna och dess enorma kunskapsrikedom vilka fått stå tillbaka för andra intressen under medeltiden.

Man började återta och återigen använda sig av vetenskapliga och konstnärliga kunskaper och såg sig själv som ”dvärgar på jättars axlar” där jättarna fick representera antikens skrifter och man ansåg sig ”pånyttfödd”. Att samla skrifter, dokument och även saker blev viktigare än någonsin, och olika kategoriseringar för att hålla ordning i kaos utformades till de första moderna arkiven, biblioteken och museerna.

En annan av figurerna i Jensens fundament är en fågel. Fåglar var de första arterna att beskrivas i Carl von Linnés Systema Naturae, vars betydelse för kategoriseringssystemen kom att bli enorm, och kategoriseringen av fåglar, närmare bestämt finkar, var även Charles Darwins inspiration för sina vida kända teorier om utveckling.

Fundamentet integreras i den nya byggnaden och reflekterar både den verksamhet som huset hyser, men även en tanke på hur denna verksamhet, arkiveringen och forskningen av historiska dokument, bygger upp strukturen kring hur vi ser på samtiden och även hur vi antar utmaningen om framtiden.

Vi lägger historien i lager på lager och bygger så att säga det fundament utifrån var vi kan söka våra rötter och därmed finna vet- och kunskap.

Power Ekroth

Hitta till konstverket

Lund, Sommaren 2012
Porfyrvägen 20, 224 78 Lund