Fruit and energy farms in a public square

Tvärs över Thunmanskolans långa gård sträcker sig en mångskiftande energifarm. Vindkraftverk, solpaneler och fruktträd skjuter upp vertikalt medan en träbrygga förbinder delarna horisontellt och utvidgas till estrad. På de stora rumsbildande trädäcken kan man umgås och plocka frukt. Inne i skolbyggnaden kan man se hur mycket elektricitet som kraftverket bidragit med till det befintliga elnätet.

Konstnären och arkitekten Marjetica Potrč har tillsammans med Ana Dzokic och Marc Neelen från arkitektgruppen Stealth gjort en total omgestaltning av skolans utomhusmiljö. Resultatet är gränsöverskridande på flera sätt. Konstnärerna blandar arkitekturens krav på funktionalitet med konstens roll som bärare av budskap. Projektet åskådliggör också kommunikationen från gräsrotsnivå upp till samhällets överbyggnad när skolan med sin lokalt producerade energi drar sitt strå till den stora och toppstyrda elförsörjningsstacken.

Marjetica Potrčs och Stealth arbetar ofta med självorganisering som en metod för problemlösning och menar att hållbara samhällen i liten skala liksom en ny balans mellan stads- och lantliv kommer att ta överhanden i framtiden.

Energifarmen erbjuder vidare en plats för gemenskap och diskussion om hållbar resurshantering för alla som råkar passera skolgården, och inte bara för eleverna. Grundtanken för den konstnärliga gestaltningen har varit att skapa en miljö med en social och pedagogisk dimension och att stimulera de som besöker energifarmen till att utforska möjligheter i det offentliga rummet. Marjetica Potrčs och Stealth arbetar ofta med självorganisering som en metod för problemlösning och menar att hållbara samhällen i liten skala liksom en ny balans mellan stads- och lantliv kommer att ta överhanden i framtiden.

Fruit and Energy Farms in a Public Square skickar ett budskap till hela samhället att även ett litet kollektiv kan göra skillnad då farmen utgör ett gott exempel på miljövänlig energiproduktion och demokratiska former kring samvaro. Att ägna tid åt energifarmen blir en symbolisk handling men en viktig sådan, och är ett tecken på engagemang. Skolan ska vara en miljö som utmanar eleverna att undersöka sin inställning till omvärlden. Thunmanskolan vill med hjälp av samtidskonsten ge eleverna verktyg för en sådan uppgift.

Magdalena Dziurlikowska

Hitta till konstverket

Karlstad, Hösten 2008
Forsbyvägen 13, 741 40 Knivsta, Sverige