Om Anna Uddenberg

Konstnären Anna Uddenberg har styrkan att genom sina egensinniga skulpturer och objekt skapa betydelser som både är tilltalande och överraskar. Hon utmanar våra föreställningar om tid, rum och det invant bekanta. Centralt i Uddenbergs konstnärskap är olika undersökningar som handlar om kropp, kultur och självförverkligande. Hon gestaltar i sina verk de sociala koder som existerar inom konsumtionskulturen med avseende på klass, kön och sexualitet.

Uddenberg har i sitt konstnärskap utvecklat en komplex världsordning som är resultatet av influenser från olika kulturer.  I hennes verk omtolkas normalitet, media och invanda verkligheter till nya hybrida berättelser och uttryck.