Double reflection

Konstnär: jeppe hein Kategorier: Permanent konst

Curator

Peter Hagdahl

Email 08-440 12 99

Arkitekt: ADEPT

En gränsöverskridande samverkan mellan konst och arkitektur har gett det nya biblioteket vid Högskolan Dalarna en närmast magisk utformning. I ett unikt och nära samarbete med arkitektfirman ADEPT har den danska konstnären Jeppe Hein skapat en fasad som genom reflektioner och speglingar samspelar med omgivningen.Verket Double Reflection, av den danska konstnären Jeppe Hein (född 1973), är en omformulering av byggnadens fasad. Fasaden, som ursprungligen var tänkt att vara utformad som en lamellstruktur av trä, har omformats till längsgående prismatiska lameller utförda i spegelblank rostfri stålplåt. Ett konstnärligt ingrepp som på ett radikalt sätt förskjuter fasadens funktion. Byggnadskroppens fysiska påtaglighet löses upp i reflektioner, speglingar och skenbilder vilket skapar ett visuellt uttryck som växelverkar med omgivningen.Jeppe Hein är känd för sina interaktiva arbeten som ofta befinner sig i en skärningspunkt mellan konst, arkitektur och tekniska uppfinningar. Hans skulpturer och installationer har en formell enkelhet och en livfull dialog med 1970-talets minimalistiska och konceptuella skulpturtradition. Heins verk placerar alltid åskådaren i centrum, på ett överraskande och fascinerande sätt och ifrågasätter lekfullt våra uppfattningar om verkligheten.Verket Double Reflection förändrar den materiella huskroppen och skapar en rörelse där reflektioner, synvillor, skenbilder och inbillning samspelar med oss alla till en upplevelse som är magisk.
Peter Hagdahl