Husfasaden glänser i solen. Jeppe Hein, Double Reflection, 2014

Double reflection

En gränsöverskridande samverkan mellan konst och arkitektur har gett det nya biblioteket vid Högskolan Dalarna en närmast magisk utformning. I ett unikt och nära samarbete med arkitektfirman ADEPT har den danska konstnären Jeppe Hein skapat en fasad som genom reflektioner och speglingar samspelar med omgivningen.

Jeppe Hein är känd för sina interaktiva arbeten som ofta befinner sig i en skärningspunkt mellan konst, arkitektur och tekniska uppfinningar.

Verket Double Reflection, av den danska konstnären Jeppe Hein (född 1973), är en omformulering av byggnadens fasad. Fasaden, som ursprungligen var tänkt att vara utformad som en lamellstruktur av trä, har omformats till längsgående prismatiska lameller utförda i spegelblank rostfri stålplåt. Ett konstnärligt ingrepp som på ett radikalt sätt förskjuter fasadens funktion. Byggnadskroppens fysiska påtaglighet löses upp i reflektioner, speglingar och skenbilder vilket skapar ett visuellt uttryck som växelverkar med omgivningen.Jeppe Hein är känd för sina interaktiva arbeten som ofta befinner sig i en skärningspunkt mellan konst, arkitektur och tekniska uppfinningar. Hans skulpturer och installationer har en formell enkelhet och en livfull dialog med 1970-talets minimalistiska och konceptuella skulpturtradition. Heins verk placerar alltid åskådaren i centrum, på ett överraskande och fascinerande sätt och ifrågasätter lekfullt våra uppfattningar om verkligheten.Verket Double Reflection förändrar den materiella huskroppen och skapar en rörelse där reflektioner, synvillor, skenbilder och inbillning samspelar med oss alla till en upplevelse som är magisk.

Peter Hagdahl

Hitta till konstverket

Falun, Våren 2014
Högskolegatan 2, 791 31 Falun, Sverige