Om Saga Gärde
Saga Gärde (f. 1979) är regissör och arbetar med scenkonst och film genom dokumentära processer. Hon väver samman dokumentärt material, ljud och musik med nyskrivna texter och skapar föreställningar med principer hämtade från musikalisk komposition. I samarbete med ljuddesignern David Gülich har hon gjort radiodrama för Sveriges Radio av Athena Farrokhzads debut Vitsvit och monologen Brev till en krigerska, 2016. Hennes senaste uppsättningar är Labyrint av på Unga Malmö Stadsteater och Krigerska på Backa teater i januari 2020. Sedan 2020 arbetar hon med Amfi, en ny plattform för att stärka utvecklingen av ny svensk dramatik.

Om Athena Farrokhzad
Athena Farrokhzad (f. 1983) är poet, dramatiker, översättare, litteraturkritiker och lärare vid Biskops-Arnös författarskola. Hon debuterade som dramatiker på Ung scen öst 2013 med pjäsen Päron. Samma år gav Athena Farrokhzad ut diktsamlingen Vitsvit som sedan dess översatts till ett tiotal språk och spridits över världen. Hon har också skrivit pjäserna Torget för Unga Klara, Moral enligt Medea för Nationaltheatret i Oslo och Krigerska för Backa teater. Hennes senaste bok är diktsamlingen I rörelse, en samling fristående dikter som rör sig mellan fascismens frammarsch, rytmens räddning och vardagen i förorten. Dikterna är skrivna till och genom de gemenskaper som format hennes liv och dikt.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.