Det tar inte många minuter att cykla från centrala Malmö till Rosengård. Ett bostadsområde som ingår i Malmö stads stadsutvecklingsprocess Amiralsstaden. Geografiskt omfattar Amiralsstaden områden som Enskifteshagen, Amiralsgatan genom Rosengård och den nya tågstationen i Rosengård.

Kommunen ville vara med Konst händer arbeta tillsammans med boende och andra aktörer för att ta vara på potentialen på plats. Flera aktörer har deltagit i projektet sedan start. Malmö stad gjorde en kartläggning hösten 2015 och bland intressenterna hittas bland andra föreningar, fastighetsägare, arkitekter och aktivister. Sökanden vill ta vara på verksamheter som redan är aktiva i området.

Regissören Saga Gärde genomförde ett undersökande arbete på platsen och inledde ett samarbete med poeten Athena Farrokhzad och ljuddesignern David Gülich för ett ljudkonstverk.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.