Color Wheel

Konstnär: spencer finch Kategorier: Permanent konst

Spencer Finchs gestaltning Color Wheel för Segerstedthuset på Uppsala Universitet är ett färgexperiment som interagerar med entréns förbipasserande. De färgade glasen bildar ett färghjul som med hjälp av besökaren roterar, samspelar med ljuset och faller ut i ett oändligt och slumpmässigt spektra av färgkombinationer. Liksom ett poem över kunskapsprocessens ändlösa idéväxlingar.

Segerstedthuset, Uppsala universitet, 2017

Dag Hammarskjölds väg, Uppsala

Color Wheel är resultatet av ett tätt samarbete mellan konstnären och den danska arkitektfirman 3XN där konstnären bjudits in i ett tidigt skede i byggprocessen. Att Spencer Finch kunde delta tidigt i bygget av universitetsområdets nya byggnad har varit en unik möjlighet att påverka utformningen tillsammans med arkitekterna, vilket lett till en gestaltning av mycket god kvalitet och hög precision.

Spencer Finch har i decennier med stor precision, lågmäld humor och finess utforskat vetenskapens angränsning till vardagen, där ljuset och vår perceptionsförmåga står i centrum. Hans sätt att kombinera konceptuella idéer och impressionistiska metoder med konstnärlig verkshöjd har gett honom visibilitet på den internationella konstscenen. Ett av hans mest kända verk är Trying To Remember the Color of the Sky on That September Morning (2014) för National September 11 Memorial Museum med 2.983 unika akvarellkvadrater av himlens färgskiftningar, en för varje offer i attacken 2001 och 1993. Den uttrycker metaforiskt attackens individuella och kollektiva påverkan genom att framställa otaliga nyanser av himmelsblått: skulle vi försöka efterlikna en och samma färg, då skulle vi också få olika resultat men sinnebilden av färgen blå är liksom minnet av terrorattacken en gemensam referenspunkt.

Finch har en förmåga att väva in sensoriska upplevelser i sina mångbottnade gestaltningar. I verket Winter Light (2003) utmanar han ljusets förmåga att förhålla sig till tid och rum genom att framkalla ett vinterljus från Brooklyn i New York i ett gallerirum mitt i den svenska försommaren. Andra verk har poetiska undertoner med koppling till platsers historiska tidslager som utomhusinstallationen The River that Flows Both Ways (2009) i The Highline park i New York. Här har konstnären under en dag metodiskt dokumenterat Hudsonflodens vattenbryn från en båtkant i jakt på att fånga vattenfärgen och möjligen avtryck från flodens förflutna som handelsväg. Pixlar från bilderna har sedan översatts till fönsterrutor och speglar i kronologisk ordning flodens färgband allt efter solens rörelse och ljusinsläpp.

Segerstedthuset, Uppsala universitet, 2017

Dag Hammarskjölds väg, Uppsala