Shilpa Gupta är en konstnär från Mumbai född 1976. Hon tog en BFA i skulptur från Sir J. J. School of Fine Arts i Mumbai 1997. Gupta är intresserad av perception och hur vi överför och förstår information. Hennes arbetssätt omfattar funna objekt som hon manipulerar, video, interaktiva datorbaserade installationer och performance. Guptas arbeten ägnar sig ofta åt TV och dess konstanta meningsflöde. Genom att skapa situationer som aktivt involverar åskådaren förändrar Gupta konstens huvudsakliga status från objektbaserad vara till deltagande erfarenhet.

De senaste soloutställningarna är Altered Inheritances: Home is a Foreign Place, ett solo för två personer med Zarina Hashmi Ishara på Art Foundation, Alserkal Avenue (Dubai), While I Begin, 2018 på Voorlinden Museum och Gardens (Wassenaar), For, in your tongue I cannot fit, 2018 Yarat Contemporary Art Center (Baku) och Shilpa Gupta på Galeria Continua (Sangigimano).