Cecilia Parsberg är filosofie doktor i Fine Arts in Visual Arts vid Lunds universitet och Umeå universitet.

Parsbergs arbete är kontextuellt, relationellt, performativt, politiskt informerat och formulerar en konstnärlig syn på utmaningar som också är existentiella, politiska och estetiska.

En form av deltagande performance är involverad i produktionsprocessen på ett eller annat sätt – och syftar till att generera bilder som sedan presenteras för en publik. Hennes projekt är för det mesta tydligt placerade i tid och rum och utvecklade i relation till den offentliga debatten. De flesta av Parsbergs arbeten presenteras som utställningar i offentliga konstutrymmen och inkluderar ofta en paneldiskussion med lokala politiker och aktivister.
Doktorsavhandling i Fine Arts: How do you become a successful beggar in Sweden? An inquiry into the images of begging and giving in Sweden 2011–2016. Doktorsavhandlingen, som består av nio textkapitel och sex scenarier, är på svenska och engelska.