Konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET skapades 2012 av formgivarna, arkitekterna och konstnärerna Mariana Alves Silva, Dr. Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson. De har utvecklat en konstnärlig forskningspraktik utifrån intersektionella perspektiv, som anti-rasism och queer-feminism. Deras praktik är influerad av teatralitet, karnevaler och aktivism. Tillsammans rotar de runt i gränslandet mellan de liv vi lever och den byggda och formgivna värld som omger oss. Sedan 2016 har MYCKET expanderat med Ullis Ohlgren, inredningsarkitekt, samt sedan 2018 Anna Märta Danielsson, inredningsarkitekt.