Public Movement grundades i december 2006 av Dana Yahalomi och Omer Krieger. Yahalomi blev ensam gruppens konstnärliga ledare 2011.

Under de senaste 13 åren har Public Movement utforskat regler, politik och identitetsformationer som styr det offentliga livets och det offentliga rummets dynamik.
2018 presenterade Public Movement sin första soloutställning i Italien, Temporary Orders, på Vistamarestudio-galleriet, Milano. Samma år framförde gruppen The Interview på flera konstinstitutioner runt om i Israel. År 2017 framförde de verket Rescue i Europas kulturhuvudstad, Århus. Under 2016 presenterade Public Movement Debriefing Session II och Power Choreographies på Guggenheim Museum, New York.

Public Movement hade under 2015 en soloutställning, National Collection, som ägde rum vid Tel Avivs konstmuseum. Under samma år publicerades boken Solution 263: Double Agent, skriven av Alhena Katsof och Dana Yahalomi, av Sternberg Press.