Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019 får stockholmarna möjlighet att uppleva ett antal konstprojekt på offentliga platser i staden. Nio konstnärer och konstnärskollektiv genomför konstnärliga ingrepp i tekniker som installation, video, performance, ljud, deltagande, teater och till och med en kongress.