Molly Haslund bor och verkar i Köpenhamn. 2005 tog Molly Haslund examen vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn och har sedan dess arbetat experimentellt med performance, musik, skulptur och sociala och medieorienterade praktiker. Molly Haslund använder olika strategier för att utforska det intima förhållandet mellan idéer, identiteter och hierarkier och hur dessa kontinuerligt förhandlas genom kroppsliga gester, ritualer, social design och utformningen av vår fysiska omgivning.

Molly Haslund har ställt ut och framfört performance-arbeten i Danmark, Sverige, Glasgow, London, Kyoto, Berlin, München, New York och Philadelphia. Hon har nyligen skapat tre publika skulpturer till platsen framför Lunds konsthall och håller på att förbereda sin första separatutställning i Danmark, på Overgaden Institut for Samtidskunst i Köpenhamn, 14 juni–4 augusti 2019.