Coordination Models

Konstnär: molly haslund Kategorier: Tillfällig konst Ort:

Coordination Models av Molly Haslund är både en installation och performance. Verket består av en serie modifierade objekt som är avsedda att utmana besökarna och skapa en fysisk återspegling av hur vi använder och rör oss i det offentliga rummet.

Bekanta föremål som hopprep, passare och gungor är här integrerade i olika typer av brukssystem, där samordning och samarbete mellan deltagarna är viktigt. Motoriken hos deltagarna och deras förmåga att samordna grupprörelser är viktiga för att åstadkomma de optimala systemen i arbetet med koordinationsmodellerna. När detta lyckas skapas en gemensam rytm som förvandlar bruksföremålen från vanliga leksaker till komplexa samarbetsmoduler där gruppmedlemmarna blir beroende av varandra.

I och med modellernas föreslagna koreografier och publikdeltagande gräver Molly Haslund vidare i sin pågående undersökning av hur häckar, väggar, linjer och andra abstrakta inhägnader i vår fysiska omgivning avgränsar och definierar vår handlingsfrihet och våra sociala interaktioner.

Swing Seat Construction (2002), Skipping Rope Pillar (2006) and Circles (2013).