Medverkande konstnärer

Här kan du läsa om alla nio konstnärer som deltar i utställningen Brytningstider. Vi guidar dig även vidare till mer information om varje enskilt verk och var du kan se det i Luleå.

Fanny Carinasdotter
I sitt konstnärskap utforskar Fanny Carinasdotter de mellanrum som uppstår när människan gör intrång i landskapet och de spår vi lämnar efter oss. Hon arbetar med en dokumentär känsla i fotografi som hon kombinerar med intervjuer och arkivmaterial. Fanny Carinasdotter har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Hon är född 1978 och bor i Umeå.

Tomas Örn
Konstnären Tomas Örn intresserar sig för hur maktordningen över det offentliga rummet skapas, hur det utmanas av subkulturer och medborgarprotester. Han arbetar med betydelsen av platser ur ett kulturhistoriskt och konstnärligt perspektiv. Tomas Örn har en bakgrund som bebyggelseantikvarie, han föreläser om graffitti och är doktorand på Luleå tekniska universitet. Han är född 1976 och bor i Luleå.

Anja Örn
Konstnären Anja Örn intresserar sig för platsers olika grad av offentlighet. Genom skulpturala former gör hon ingrepp i naturen och utmanar gränsen mellan industri och landskap. Anja Örn startade upp och driver Galleri Syster i Luleå och har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Hon är född 1972 och bor i Luleå.

> Läs mer om verket Att använda landskap

Raqs Media Collective
Konstnärsgruppen Raqs Media Collective arbetar tillsammans som konstnärer, curaterar utställningar, redigerar böcker och producerar filmer. De samarbetar gärna över gränserna med andra yrkesgrupper, allt från arkitekter och datorprogrammerare till författare och teaterdirektörer. Raqs Media Collective bildades 1992 i Delhi, Indien och består av Jeebesh Bagchi (född 1965), Monica Narula (född 1969) och Shuddhabrata Sengupta (född 1968). Tillsammans har de ställt ut och medverkat i otaliga internationella sammanhang.

> Läs mer om Raqs Media Collectives verk The Blood of Stars

Lisa Tan
Konstnären Lisa Tan arbetar mestadels med video, fotografi och installation. Hon flätar samman litterära, historiska och personliga referenser för att undersöka de komplexa relationerna mellan språk, bild och upplevelse. Lisa Tan har medverkat i flertalet internationella utställningar, hon är född 1973 i New York och bor i Stockholm.

> Läs mer om Lisa Tans verk My Pictures of you

Yuri Pattison
Konstnären Yuri Pattison arbetar främst med digital media, video och skulptur. Den nya teknologins närvaro i vår samtid, som alltmer påverkar både hur och var vi lever och arbetar, är något han undersöker i sitt konstnärskap. Hur våra beteenden påverkas av teknologins utveckling, hur delande och transparens uttrycker sig på nätet, men även i den moderna i arkitekturen och i våra arbetslandskap, är frågor som tar form i hans gestaltningar. Yuri Pattison har medverkat i en rad internationella sammanhang. Han föddes 1986 och bor i London.

> Läs mer om Yuri Pattisons verk colocation, time displacement

> Läs mer om Yuri Pattisons verk the ideal (v. 0.2)

Eva Stina Sandling
Konstnären Eva Stina Sandling använder sig av olika material och tekniker som ofta får möta varandra. Frågor om naturens utsatthet i relation till människans råvaruutvinning står i centrum, aktuella problemställningar i det lokala sträcker sig ofta till större globala sammanhang. Eva Stina Sandling har medverkat i utställningar i Sverige och internationellt, är född 1950 och bor i Porsi.

> Läs mer om Eva Stina Sandlings verk Vattenfalls tavla

Öppettider för Brytningstider

Notera att verken har olika öppettider. Du hittar all information under respektive plats. Utställningen pågår 15 november till 3 december, 2017.