Hitta till konstverken

Utställningen Brytningstider visas på Storgatan, Vetenskapens hus, Pontusbadet och Mjölkuddsberget i Luleå. Här finns all information om när, var och vad du kan se på de olika platserna. Missa inte att ladda ner vår karta och att alla platser har specifika öppettider, de flesta håller stängt på söndagar.

Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017

Storgatan

Installationen the ideal och Att använda landskap

Var: I två containrar placerade där Storgatan möter Smedjegatan.
Öppettider: Måndag – lördag kl. 11-19

Konstnärer: Yuri Pattison, Anja Örn, Tomas Örn och Fanny Carinasdotter

De två konstverken behandlar olika aspekter av begreppet extraktion: metallutvinning i gruvan Aitik och utvinning av digital valuta i en kinesisk Bitcoin-gruva.

Vetenskapens Hus

Colocation, time displacement

Adress: Storgatan 53
Visningstider: Tisdag och lördag kl. 12-13, samt fredag kl. 17-18
Längd: 18 minuter, kontinuerlig loop.

Konstnär: Yuri Patison

Colocation, time displacement (2014) av Yuri Pattison  är inspelad på datacentret Bahnhof i Stockholm, inhyst i ett av civilförsvarets före detta skyddsrum utrustat för en potentiell kärnvapenattack.

Det gamla Posthuset, idag Vetenskapens Hus, uppfördes 1953. Posten hade, i och med industrialiseringen, utvecklats till en knutpunkt i det svenska samhället. På 50-talet ansågs Posten bara kunna expandera, något som speglas i byggnadens futuristiska arkitektur. Men i takt med digitaliseringen ändrade postväsendet karaktär, från betydande samhällsinstitution till att främst fungera som leverantör åt näthandeln. 2008 var förändringen ett faktum och postverksamheten i den vackra byggnaden på Storgatan upphörde för gott.

Pontusbadet

Mormors händer, Mormor tvättar mamma tittar på, Vattenfalls Tavla och My Pictures of You

Se länken för badets öppettider nedan.
Pontusbadet håller helt stängt 17 november för renovering.

Konstnärer: Eva Stina och Lisa Tan

Mormors händer (1982), Mormor tvättar mamma tittar på (1982) och Vattenfalls Tavla (1985) av Eva Stina Sandling. Väven Vattenfalls Tavla, av Eva Stina Sandling, visar Porsi kraftstation i Voullerim som började byggas samma år som Pontusbadet öppnade. De andra vävarna skildrar älven längre tillbaka i tiden, innan kraftverken, då den var en del av det dagliga livet. Tillsammans visar de samhällets förändrade relation till älven, från besjälad livsådra till infrastruktur för industriell produktion.

Under decennierna efter kriget byggdes ett stort antal varmbadhus runt om i landet. Pontusbadet uppfördes 1957 och var då ett av Sveriges modernaste.  Efterkrigstidens energikrävande industrier och välfärdsbyggande möjliggjordes till stor del av utbyggnaden av vattenkraften. Denna storskaliga elproduktion är lika avgörande för lönsamheten hos dagens serverhallar som de är för gruvnäringen.  På Pontusbadet visas konstverk av Eva Stina Sandling och Lisa Tan som på olika sätt utgår från tankar om vatten. Deras personliga reflektioner framhäver vattnet som livgivande element – på jorden liksom i andra delar av universum.

Mjölkuddsberget

The Blood of Stars

Adress: Torpslingan 36
Öppettider: Måndag – fredag kl. 16 -19 och lördag kl. 12-16

Konstnärsgrupp: Raqs Media Collective

The Blood of Stars (platsspecifik installation, 2017) av Raqs Media Collective. Försvarsanläggningen djupt inne i Mjölkuddsberget stod, precis som utställningens andra visningsplatser, färdig på 1950-talet. Bergrummet är dock motsatsen till de övriga byggnadernas ljusfyllda och framtidsoptimistiska arkitektur. Precis som Posthuset var Mjölkuddsberget en kommunikationscentral, fast med uppgift att verka utom synhåll i krigstid. Anläggningen skulle även skydda malmhamnen i Luleå, dit fästningen Bodens kanoner inte kunde nå. Efter kalla krigets slut bantades det svenska försvaret och berget togs ur Försvarsmaktens organisation. Delar av den gamla kommunikations- och beredskapsutrustningen står dock kvar inne i det nu spöklika berget – en påminnelse om en tid av intensiva förberedelser inför ett krig som lyckligtvis aldrig kom.

I den platsspecifika installationen The Blood of Stars inne i Mjölkuddsberget fångar Raqs Media Collective stjärnljus i en döende rens öga, smyglyssnar till extraktionens logik inuti en järngruva och utforskar tunnelsystemet i en underjordisk försvarsanläggning som hållits varm i väntan på en nukleär vinter.

Öppettider för Brytningstider

Notera att verken har olika öppettider. Du hittar all information under respektive plats. Utställningen pågår 15 november till 3 december, 2017.