Curatorstext av Peter Hagdahl

Ann Lislegaard har omvandlat science fiction-genrens pionjär H.G. Wells berättelse om tidsresan till en plåtfasad i Uppsala. Den mystiska blomman som i Wells värld är en gåva från framtidsvarelsen Weena har perforerat Humanistiska teaterns plåtfasad.

Det är spännande att se Ann Lislegaards idévärld ta form i ett så pass grafiskt konstverk som i Blomman från Weena, en tidsresa (H. G. Wells). Lislegaards konstnärskap utforskar genomgripande vår samtid i relation till framtiden, ofta genom att bryta upp kroppslighet och identitet, där en röst eller ett medvetande har fått ta plats i en ny konstruktion eller en avatar. Referenser plockas från populärkultur, science fiction, konst- och arkitektur och det finns en mättad kontext som kondenseras till det platspecifika verket i Uppsala.

Vid Humanistiska teatern i Uppsala vrider sig byggnadens fasad och smalnar koniskt av nedtill. I fasaden har Lislegaard skapat ett kristalliskt mönster som har ursprung i en animation av en muterande blomma. Animationen visas även i Humanistiska teaterns foajé och liknar hur man tänker sig en genetisk mutation. Rörelsen i blommans variationer och förlopp förstärker även rörelsen i fasadens vridning och vice versa. Gestaltningen är också ett exempel på hur konsten på ett unikt sätt kunde integreras i fasaden genom ett nära samarbete med White Arkitekter och arkitekten Jacob Melin.

Peter Hagdahl, Curator Statens konstråd