Skulptur av en sköldpadda. Christoffer Paues, All Världens Djur

All världens djur

All världens djur samexisterar stormar och kontemplativa hav, ofruktsamma öknar och tropiska landskap. Här möter vi galopperande hästar, flygande tranor, lekande hundar, pickande höns, fiskar och maneter. Konstverket är en samtida bildfabel. Men till skillnad från den traditionella fabelns tydliga narrativ, där förmänskligade djur ger oss ett moraliskt budskap, så finns dynamiken i Paues verk i kollisionen mellan oförenliga och osannolika väsen och världar. Christoffer Paues har också inspirerats av konsthistoriens djurskildringar.

Konstverket är en fantasi, ett poetiskt uttryck om en natur som befinner sig i ständig förändring, rörelse och oförutsägbarhet.

I konstverket möts det oväntade och det osannolika, det abstrakta och det figurativa, det igenkänningsbara och det okända. Det är ett visuellt uttryck där olika fantasier, tankar och idéer existerar samtidigt. Konstverket är en fantasi, ett poetiskt uttryck om en natur som befinner sig i ständig förändring, rörelse och oförutsägbarhet. All världens djur är placerat utmed hela entréplanet på Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum. Det består av två längsgående stora glasmålningar, en skulpturgrupp och två videoskärmar som samverkar till en visuell helhet i ett uttryck mellan rörlig bild, måleri och skulptur.

Christoffer Paues är född i Stockholm 1975 och utbildad vid Kungl. Konsthögskolan (MFA 2006). I sina arbeten blandar han måleri, skulptur, text och rörlig bild till rumsliga situationer. Här skapar han med inspiration från konsthistorien, dramatik och alternativa världar ett mångfasetterat uttryck som förmår omfamna det motsägelsefulla, det orena och komplexa.

Peter Hagdahl

 

Hitta till konstverket

Uppsala Hösten 2014
Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt Centrum, 756 51 Uppsala