Om Sandi Hilal

Sandi Hilal är arkitekt och forskare. Hon är meddirektör för DAAR, en arkitekturbyrå och ett konstnärligt residensprogram som kombinerar konceptuella spekulationer och arkitektoniska interventioner (www. decolonizing.ps). Förutom forskning och praktik är Hilal engagerad i kritisk pedagogik. Hon är en av grundarna av det experimentella utbildningsprogrammet Campus in Camps i flyktinglägret Dheisheh i Betlehem (www. campusincamps.ps). Hilal var från 2008 till 2014 chef för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingars projekt för att förbättra infrastrukturen och lägren på Västbanken.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.