Om Konst händer Prästholmen

Strax öster om centrala Boden ligger Prästholmen. I ett flerfamiljshus hyr Migrationsverket in sig och erbjuder lägenheter till asylsökande. Det gör att integrationsfrågor står högt upp på agendan och resan in i samhället. I dag har Boden invånare med ursprung från totalt 98 länder.

Ett 30-tal flerfamiljshus med varierande arkitektur byggdes under början av 70-talet på Prästholmen. I början av 00-talet stod många lägenheter tomma. Ett tiotal hus revs. Markytor står nu öde på platsen.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.