Om platsen

Akademiska sjukhuset är centralt beläget i Uppsala och en del av det institutionsstråk som sträcker sig från Uppsala universitets byggnader i norr till Lantbruksuniversitetet i söder. Direkt i anslutning till området ligger bland annat Uppsala slott, Stadsparken och Studenternas IP.

I mitten av 1800-talet uppfördes den första sjukhusbyggnaden, byggd efter dåtidens antika ideal och omgiven av en barockpark vars gångar och planteringar bildade ett centralperspektiv med sjukhusets entré som mittpunkt. Sjukhusområdet har byggts ut i etapper under 1900-talet i enlighet med respektive tids vårdideologi och arkitektoniska ideal. Byggnader, trädgårdar, planteringar och konst utfördes ofta av för tiden välkända namn.

Sjukhusområdet 2016 motsvarade i storlek stadens centrum, eller ungefär 20 stadskvarter, och rymde en rik kulturhistoria med bland annat platsspecifika konstnärliga gestaltningar som i flera fall samspelar med arkitekturen. ”Framtidens Akademiska” är en miljardsatsning på ny- och ombyggnation med en tidsplan bortom år 2020. Som grund för denna satsning hade Landstinget i Uppsala län tagit fram en fastighetsutvecklingsplan.