Om Marianne Jonsson

Marianne Jonsson hade den konstnärliga rollen i den mycket breda grupp av kompetenser som ingick i samverkansprogrammet. Akademiska sjukhuset sökte en person med bred kompetens inom både konst, arkitektur och planering. Marianne Jonsson är både konstnär, arkitekt och projektledare för offentlig konst.

Inom Akademiska sjukhusets område fanns redan ett stort antal konstnärliga gestaltningar och genom att en konstnär var delaktig i arbetsgruppen synliggjordes sjukhusets rika samling av konst och dess betydelse för personalens, patienternas och besökarnas upplevelse av sjukhuset.