Curatorstext av Peter Hagdahl

Observationer i naturen, studier av växter och djur är aldrig enkla. Ett sökande måste ha en riktning, kunna fylla i de kunskapsluckor som finns och passa in i ett vetenskapligt system i tid och rum. Det finns många dimensioner av en betraktelse, vare sig den är gjord av en fältbiolog eller en konstnär.

Henrik Håkanssons verk A Tree Reflected (Malus sylvestri) är ett visuellt system som för tankarna till studiet av växter och djur. Placerad i närhet till de botaniska institutionerna för konstverket ett samtal om hur vi betraktar, studerar och förstår naturen. De gigantiska glasväggarna placerade runt vildapelns stam i fyra riktningar blir botanikens visuella instrument, det skärmar av och reflekterar, samtidigt som det är transparent och visar vad som finns på andra sidan. Skikt av verkligheten läggs samman och bildar dubbla lager, likt en skenbild eller konstig hallucination om man så vill, som förändras av betraktarens rörelser, position och riktning.

Det är intressant att se hur Henrik Håkansson har använt fotografi i skulptural form. A Tree Reflected (Malus sylvestri) är på många sätt ett verk av bilder, glaset som skapar fotografier i flera dimensioner, sätter betraktaren bakom och framför kameralinsen på samma gång. Det väcker frågan om hur vi hanterar paradoxen i att studera någonting, när vi bara kan se vissa delar från en bestämd position.
Det finns även en stark romantik i konstverkets berättelse. Ett äppleträd står i centrum, frukten som symboliserar människans kunskap, också en levande plats som kommer bli hem för fåglar och insekter. Vildapeln kommer med tiden att växa och ta över stora delar av de hårda glasskivorna, skapa en symbios mellan dem båda, ett möte mellan konst och vetenskap.